Δύο δράσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου διεξάγονται στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο