ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ακύρωση της συνάντησης "Συνταγογραφώντας την Ανάγνωση".

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η συνάντηση της Τετάρτης 25 Μαΐου του προγράμματος "Συνταγογραφώντας την Ανάγνωση" ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.